ไฮไลท์ตะกร้อลอดห่วงชายคู่ ชิงอันดับ3

ระหว่าง
ทีม กองทัพบก-วราภรณ์ -VS- ทีม การไฟฟ้านครหลวง

การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงชายคู่ ชิงอันดับ 3 ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบน๊อคเอ้าส์แพ้ตกรอบ นัดนี้เป็นการพบกันระหว่าง ทีม กองทัพบก-วราภรณ์ -VS- ทีม การไฟฟ้านครหลวง