ไร้คู่แข่ง! คุณหญิงปัทมา นั่งนายกสมาคมแบดมินตันเป็นสมัยที่ 3

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้คะแนน100เปอร์เซ็นต์ นั่งเก้าอี้ตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3 บริหารงานอีก 4 ปี

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.63

การประชุมครั้งนี้มีสโมสรสมาชิกสามัญเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 48 จาก 61 สโมสร โดยมีสโมสรที่สามารถลงคะแนนได้ทั้งหมด 41 สโมสรจากที่เดินทางมาร่วมประชุมทั้งหมด 48 สโมสร นอกจากนั้น คณะกรรมการสมาคมอีก 17 เสียง รวมเป็น 58 เสียง สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้

โดยทางสำนักงานสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้ทำการแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแก่ทางการกีฬาแห่งประไทศไทย (กกท.) มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 1 ท่าน คือ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

จากที่ไม่มีคู่แข่งอีกทั้งบรรดาสโมสรสมาชิกทั้งหมดรวมคณะกรรมการบริหารสมาคมทั้ง 58 เสียง ต่างก็เทคะแนนให้ คุณหญิงปัทมา แบบ100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3 และดำรงตำแหน่งต่ออีก 4 ปี เรียกว่าไม่มีผลิกโผแต่อย่างใด

ติดตามข่าวกีฬาเพิ่มเติม
มีนิวส์สปอร์ต Mee News Sport

เครดิตข่าว https://www.smmsport.com/reader/news/311311