ส.ลูกยาง กำหนดวันแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ปี 2563

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน วอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36) ประจําปี 2563

สำหรับวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการแข่งขันในรอบคัดเลือก ดังนี้

รอบคัดเลือกภาคเหนือ

สนาม โรงยิมเนซียม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร

แข่งขันในวันที่ 16-22 สิงหาคม 2563

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง

สนาม โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

แข่งขันในวันที่ 25-31 สิงหาคม 2563

รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนาม ยิมเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แข่งขันในวันที่ 4-11 กันยายน 2563

รอบคัดเลือกภาคใต้

สนาม ยิมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร

แข่งขันในวันที่ 14-20 กันยายน 2563

รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

สนาม ยิมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

แข่งขันในวันที่ 23-29 กันยายน 2563

รอบคัดเลือกภาคกลาง

สนาม โรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แข่งขันในวันที่ 1-7 ตุลาคม 2563

สำหรับรอบ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันที่

สนาม กีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยิมโรงเรียนชุมชมป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 10-17 ตุลาคม 2563

โดยทีมที่จะผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คือ ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ของแต่ละภาค ทั้งหมด 12 ทีม ทีมลำดับที่สามของ 2 ภาคที่ส่งแข่งขันมากที่สุด ภาคละ 1 ทีม ทั้งหมด 2 ทีม ทีมชนะเลิศปี 2562 อีก 1 ทีม และเจ้าภาพ 1 ทีม รวมทั้งสิ้น 16 ทีม

สำหรับ ทีมชนะเลิศ ประจำปี 2562 ประเภททีมชาย คือ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น และประเภททีมหญิง คือ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี

ติดตามข่าวกีฬาเพิ่มเติม
มีนิวส์สปอร์ต Mee News Sport

ติดตามข่าวกีฬาล่าสุด

ที่มา: https://www.smmsport.com/reader/news/307843, http://volleyball.or.th/volley/?p=17386