ส.บอล! ชี้แจงเรื่องนำแข้งต่างชาติกลับเข้าไทยก่อนรีสตาร์ตไทยลีก

Thai FA Cup Final 2019 - Ratchaburi FC vs Port FC on 02.11.2019 at the LEO Stadium

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ออกสำรวจสโมสรฟุตบอล มีนักกีฬา และเจ้าหน้าที่่ชาวต่างชาติ แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาในไทย จำนวนทั้งสิ้น 77 คน จาก 35 สโมสร โดยแบ่งออกเป็น ไทยลีก 1 จำนวน 12 ทีม 40 คน ไทยลีก 2 จำนวน 7 ทีม 15 คน ไทยลีก 3 จำนวน 16 ทีม 22คน

ในการประสานงานกับหน่วยรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่านักกีฬา และเจ้าหน้าที่ต่างชาติทุกคนของทุกสโมสร โดยขณะนี้ทางสมาคมได้ยื่นรายชื่อนักกีฬา และทีมเจ้าหน้าที่ต่างชาติทั้งหมด 77 รายชื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว

ซึ่งรายชื่อดังกล่าวได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และส่งให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวเป็นรายบุคคลก่อนที่จะอนุมัติ และออกเอกสาร ให้สามารถเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยได้ 

เมื่อได้รับเอกสารแล้ว นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม ต้องประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่ประเทศต้นทาง เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) ต่อไป

โดยสโมสรจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอ COE ดังต่อไปนี้

1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate / Fit to Travel Health Certificate )  

2. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (Medical Certificate with a laboratory result indicating that COVID-19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

3. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด-19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

4. หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด

สกู๊ปพิเศษ Meenews Story

ติดตามข่าวกีฬาเพิ่มเติม
มีนิวส์สปอร์ต Mee News Sport

ติดตามข่าวฟุตบอล