เงินถึงมือ28นี้ ผอ.มวยอนุมัติเพิ่มคนดู50%

ผอ.มวยอนุมัติเพิ่มคนดู50%

ผอ.มวยอนุมัติเพิ่มคนดู50%

ข่าวดีของมวยไทยเงินถึงมือ28นี้ ผอ.มวยอนุมัติเพิ่มคนดู50% ยืนยันเงินสงเคราะห์อนุมัติจ่ายใน พร้อมแจ้งข่าวดีได้ยื่นเสนอขอเพิ่มจำนวนคนดูมวยในสนามมวยเป็น 50 %คาดว่าจะได้รับการอนุมัติต้นเดือนถึงกลางเดือน ต.ค.

ผอ.มวยอนุมัติเพิ่มคนดู50%

ผอ.มวยอนุมัติเพิ่มคนดู50% ยืนยันเงินสงเคราะห์อนุมัติจ่ายใน พร้อมแจ้งข่าวดีได้ยื่นเสนอขอเพิ่มจำนวนคนดูมวยในสนามมวยเป็น 50 % พร้อมแจ้งข่าวดีได้ยื่นเสนอขอเพิ่มจำนวนคนดูมวยในสนามมวยเป็น 50 %คาดว่าจะได้รับการอนุมัติต้นเดือนถึงกลางเดือน ต.ค.สำหรับเก้าอี้ ผอ.กีฬามวย ได้เปลี่ยนจาก วิบูณ จำปาเงิน เป็น ปรเมษฐ์ คีรีไพบูลย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้เป็นประธานกรรมการประชุมบอร์ดมวยครั้งที่ 7 สำหรับวาระการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน หัวหน้าคณะและกรรมการโดยได้ข้อสรุปว่า จะมีการอนุมัติจ่ายให้กับผู้ที่ผ่านขั้นตอน มีคุณสมบัติครบตามจำนวน 1185 คน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.นี้

สรุปจะมีการอนุมัติจ่ายเงินถึงมือ28นี้ ผอ.มวยอนุมัติเพิ่มคนดู50% ให้กับผู้ที่ผ่านขั้นตอน มีคุณสมบัติครบตามจำนวน 1185 คน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.นี้ และสุดท้ายที่ประชุมได้แจ้งว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ผอ.มวย

อ่านข่าวกีฬาวันนี้คลิก

ติดตามข่าวฟุตบอลล่าสุดคลิก

ติดตามพรีเมียร์ลีฟุตบอลคลิก