ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “THAI SPGA CHALLENGE 2020” ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2563

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟอาชีพ รายการ “THAI SPGA CHALLENGE 2020” ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
โทรศัพท์ 0-2300-4811 โทรสาร 0-2300-4812 มือถือ 081-752-6817
E-mail: thaispga@live.com